Absolwent I-ego Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (lata 2010-2016), obecnie w trakcie trzeciego roku specjalizacji z onkologii klinicznej w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie. Pracownik Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej i Kliniki Nowotworów Układu Moczowego. Z CM Woronicza sp. z o.o. związany od czerwca 2019 roku, gdzie przyjmuje jako lekarz rodzinny.