Absolwent Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej w SP ZOZ w Płońsku pod okiem wybitnego specjalisty dr n. med. Przemysława Dula.

Spośród wszystkich technik obrazowania najbardziej interesuje się USG i rezonansem magnetycznym jako technikami najbezpieczniejszymi dla pacjenta.

Członek Polskie go Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego ( PLTR) oraz Radiological Society of North America (RSNA).