Internetowe Konto Pacjenta to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia, która umożliwia pacjentowi bezpłatny dostęp do historii leczenia, wystawionych recept, skierowań, zaświadczeń czy zwolnień, a także statusie ich realizacji. Dzięki IPK pacjent otrzyma kod potrzebny do realizacji e-recepty lub e-skierowania w formie wiadomości SMS lub e-mail.

Internetowe Konto Pacjenta można założyć w Centrum Medycznym Woronicza. Jesteśmy również placówką, umożliwiającą założenie i potwierdzenie profilu zaufanego. Serdecznie zapraszamy!