Atrakcyjne pakiety! Zapraszamy do zobaczenia naszej oferty pakietów.

Pracodawco – zadbaj o swoich pracowników! Przystąp do programu szczepień w zakładach pracy!

Date

Podstawowe zasady programu szczepień w zakładach pracy
Pracodawcy uczestniczący w programie:
● pojedynczy pracodawca,
● grupa pracodawców (np. z jednego budynku lub strefy przemysłowej, grupa kapitałowa, podwykonawcy głównego zgłaszającego podmiotu itp.),
● samorząd zawodowy lub stowarzyszenia branżowe,
● szkoły wyższe: pracownicy i studenci (którzy ukończyli 18. rok życia).
Szczepienia odbywają się we współpracy z wybranym podmiotem wykonującym
działalność leczniczą (PWDL) zgłoszonym do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia jako punkt szczepień.
Zgłoszenia pracowników
Aby wziąć udział w programie, zakład pracy powinien zgłosić się przez formularz udostępniony na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Formularz będzie dostępny od 4 maja. W formularzu należy wskazać liczbę chętnych do zaszczepienia pracowników bez podawania ich danych osobowych.
Zakład pracy może wystawić w tym samym czasie maksymalnie 1 zgłoszenie,które powinno spełniać następujące kryteria:
● PWDL: w zgłoszeniu należy podać dane współpracującego PWDL (zakład pracy musi uzyskać jego zgodę).
● Liczba zgłoszonych osób: min. 300, bez górnego limitu (w przypadku dużych zgłoszeń, pow. 10 tys. osób, należy liczyć się z możliwym
etapowaniem dostaw szczepionek).
● Pracodawca, we współpracy ze zgłoszonymi PWDL, powinien być w stanie zaszczepić wszystkie zgłoszone osoby w ciągu maksymalnie 5 dni
(należy odpowiednio dobrać liczbę zgłaszanych osób i podmiotów medycznych).
Wysłanie zgłoszenia przez formularz oznacza gotowość do zaszczepienia wpisanych pracowników we współpracy z wybranym PWDL. Zgłoszenie przez
formularz powinno zostać wysłane dopiero po uzgodnieniu logistyki wykonywania szczepień z wybranym PWDL (miejsce szczepień i sposób jego przygotowania). W przypadku dużej liczby zgłoszonych osób lub potrzeby uruchomienia szczepień w kilku lokalizacjach, w akcji szczepień zgłoszonych pracowników uczestniczyć mogą inne PWDL. Warunki współpracy powinny być uzgodnione indywidualnie przez uczestniczące podmioty. W formularzu należy zgłosić jeden, wiodący PWDL.
Zakład pracy może zgłosić następujące osoby:
● pracowników zakładów pracy,
● członków samorządów zawodowych i stowarzyszeń branżowych,
● osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą),
● studentów, którzy ukończyli 18 r.ż. (zgłasza szkoła wyższa),
● członków rodzin w/w osób.
Data rozpoczęcia szczepień w zakładach pracy zależy od dostępności szczepionek. W maju i w czerwcu będą sukcesywnie dodawane kolejne przedsiębiorstwa do programu szczepień. O kolejności zadecyduje moment prawidłowego wypełnienia formularza przez pracodawcę oraz dostępność
szczepionek. Terminy rozpoczęcia szczepień w danym zakładzie będą wskazywane przez RARS, poprzez zwiększenie oferty w Systemie Dystrybucji
Szczepionek (SDS) dla obsługującego PWDL.
Reguły postępowania w przypadku pracowników zgłoszonych przez pracodawcę
przy pomocy formularza, którzy posiadają już termin na szczepienie:

● Jeżeli uprzednio umówiony termin wypada wcześniej niż data wyznaczona do przeprowadzenia szczepień w zakładzie pracy, pracownik jest szczepiony w punkcie szczepień zgodnie z zapisem (nie szczepi się w zakładzie pracy).
● Jeżeli uprzednio umówiony termin wypada później niż data wyznaczona do przeprowadzenia szczepień, zostanie on automatycznie anulowany w
momencie wystawienia elektronicznej karty szczepień (pracownik szczepi się w zakładzie pracy).
Podstawowe informacje:
● Rodzaj szczepionki: dostępne w danym terminie w punkcie szczepień.
● Miejsce wykonywania szczepień: zakłady pracy lub placówki medyczne.
● Stawka rozliczeniowa z NFZ: 61,24 zł za każde jedno wykonane szczepienie.
● Ewentualne dodatkowe koszty organizacyjne szczepień: pokrywa pracodawca – jeżeli okażą się koniecznie (np. wynajem pomieszczeń z
przeznaczeniem na punkty szczepień lub inne koszty organizacyjne). Stawka rozliczeniowa otrzymywana przez PWDL za szczepienia powinna
pokrywać całość podstawowych kosztów.
● Rekomendowane dni wykonywania szczepień: sobota, niedziela i poniedziałek (i dwa dodatkowe dni w przypadku dużej liczby zgłoszonych
osób).
Pracodawca może uznać nieobecność w pracy w związku ze szczepieniem przeciwko COVID-19 za usprawiedliwioną. Decyzja o zwolnieniu pracownika od pracy w związku z poddaniem się szczepieniu przeciwko COVID-19 zależy od woli pracodawcy. Pracodawca może zwolnić pracownika od pracy bez jak i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, przy czym decyzja co do zachowania wynagrodzenia należy do pracodawcy.
Procedura zgłaszania i organizacji szczepień w zakładach pracy:
1. Zakład pracy nawiązuje współpracę z istniejącym punktem szczepień, który zgadza się zorganizować szczepienia dla pracowników.
2. Pracodawca wysyła zgłoszenie przez formularz RCB podając liczbę osób chętnych do szczepienia i dane współpracującego PWDL.
3. Kiedy przyjdzie kolej na dany zakład pracy, RARS wystawi ofertę dla PWDL (kolejność wg daty wysłania formularza i dostępności szczepionek). Co do zasady wielkość oferty jest równa liczbie pracowników zgłoszonych w formularzu RCB; w przypadku dużych zgłoszeń możliwe jest jednak etapowanie.
4. PWDL może poprosić o redukcję oferty (np. jeśli część pracowników zaszczepi się w międzyczasie w punktach populacyjnych).
5. Po akceptacji oferty przez PWDL, RARS dostarcza zamówioną liczbę dawek (PWDL wskazuje adresy odbioru dawek).
6. PWDL wykonuje szczepienia, wypełniając po każdym szczepieniu e-kartę szczepień.
Zadania organizacyjne po stronie uczestników procesu
Pracodawca odpowiada za:
● nawiązanie współpracy z PWDL, który przeprowadzi szczepienia,
● zebranie listy zatrudnionych pracowników chętnych do szczepienia oraz oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
● prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego (równoznaczne z gotowością do zaszczepienia zgłoszonych pracowników),
● zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa w przypadku wykonywania szczepień w zakładzie pracy (we współpracy z PWDL),
● pokrycie ew. dodatkowych kosztów jakie mogą powstać przy organizacji szczepień (wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na punkty szczepień lub inne koszty organizacyjne). Stawka rozliczeniowa otrzymywana przez PWDL za szczepienia powinna pokrywać całość podstawowych kosztów.
PWDL odpowiada za:
● organizację niezbędnych zasobów do przeprowadzenia szczepień tj.: wskazanie miejsca przeprowadzenia szczepień zgodnego z wymogami
sanitarno-epidemiologicznymi, zapewnienie odpowiedniego wyposażenia oraz organizację zespołów szczepiących,
● zapewnienie bezpieczeństwa i sprawności wykonywanych szczepień,
● zamówienie odpowiedniej liczby dawek szczepionki w SDS,
● odpowiednie przechowywanie szczepionek,
● przeprowadzenie kwalifikacji do szczepienia oraz wykonanie szczepień,
● sporządzenie dokumentacji medycznej w tym wystawienie kart szczepień,
● przeprowadzenie szczepień uzupełniających dla pracowników, którzy nie mogli przystąpić do szczepienia w pierwszym terminie,
● rozliczenie wykonanych szczepień z NFZ.
Wytyczne dla pracowników przed przystąpieniem do szczepienia
● przed udaniem się na szczepienie pracownicy powinni wydrukować i wypełnić kwestionariusz wywiadu przed szczepieniem,
● szczepieni pracownicy muszą mieć osłonięte maseczką usta i nos.

CZEKAMY NA PAŃSTWA ZGŁOSZENIA! SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Więcej
artykułów

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o plikach Cookies, kliknij tutaj. Akceptuję