Opis

Nie zawsze stan zdrowia pacjenta pozwala na odbycie konsultacji medycznej w przychodni. Wówczas jedyną możliwością sprawdzenia stanu zdrowia pacjenta jest zbadanie go w warunkach domowych.

Lekarz odwiedza wówczas chorego w domu i przeprowadza konsultację analogiczną do tych, jakie udziela w przychodni. W trakcie wizyty jest też uprawniony do wystawienia niezbędnych dokumentów, takich jak: recept, skierowań czy zwolnień.