Opis

Iniekcja podawana dożylnie/podskórnie/śródskórnie/domięśniowo.