Fosfataza zasadowa (izoenzym kostny) – badanie z krwi