Pierwsze umiejętności zawodowe zdobywała w szpitalu w Grójcu. 13-letnia praca w Izbie Przyjęć oraz w Ambulatorium Chirurgicznym pozwoliły uzyskać umiejętność radzenia sobie w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych.

W 2005 roku podjęła pracę w SPZOZ Tarczyn – Przychodnia POZ. Uczestniczyła również w konkursie ofert z Narodowym Funduszem Zdrowia – uzyskując kontrakty w rodzaju AOS, PZP, STM, REH.

W 2014 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie „Organizacji i zarządzania podmiotami leczniczymi” na Wydziale Ekonomicznym UTH w Radomiu. Ukończyła również kursy specjalistyczne oraz liczne szkolenia umożliwiające pracę w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Współpracuje z Pielęgniarską Opieką Długoterminową w zakresie koordynowania zespołem pielęgniarskim. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z „Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek”. Sama o sobie mówi, że lubi nowe wyzwania i ceni profesjonalizm. W życiu prywatnym – bierze udział w zawodach sportowych (Runmagedoon), biega, pływa i morsuje.