Michał Bączkowski – internista
Absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej, którą ukończył w 1997 roku. Posiada dwie
specjalizacje w kierunku chorób wewnętrznych, którą zdobył w 2003 roku oraz medycyna
ratunkowa, uzyskana w 2011 roku. Doświadczony lekarz, ceniony przez pacjentów za
indywidualne podejście. Prywatnie interesuje się językami, geografią, sportem, medycyną
ratunkową, metaboliczną, sportową i toksykologią. Z Centrum Medycznym Woronicza 15
związany od 2020 roku.