Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył staż podyplomowy odbył w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Aktualnie jest w trakcie specjalizacji z Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.

Posiada certyfikat ultrasonograficzny Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Współautor publikacji naukowych w indeksowanych czasopismach medycznych.