Kwestionariusz_wstępnego_wywiadu_przesiewowego_przed_szczepieniem_osoby_dorosłej_przeciw_COVID-19