Panel sercowy to specjalnie dobrane badania krwi, które pozwalają ocenić pracę serca i funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. Pakiet skierowany jest do wszystkich osób, które chcą sprawdzić stan zdrowia swojego serca, a w szczególności dla osób z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, zespołem metabolicznym, nadwagą i chorobami sercowo-naczyniowymi, a także palaczom. Wzrost kinazy fosfokreatynowej może być podstawą do zdiagnozowania uszkodzenia lub regeneracji mięśni, jest też pomocna w diagnozowaniu chorób mięśnia sercowego. LDH czyli dehydrogenaza mleczanowa – podwyższony poziom tego enzymu może świadczyć o chorobach mięśnia sercowego takich jak np. zawał. Sód i potas pozwolą określić czy gospodarka wodno-elektrolitowa w organizmie jest prawidłowa, ponieważ jej nieprawidłowość może przyczynić się zaburzenia rytmu serca. Troponina T to marker, który umożliwia diagnostykę w ostrych zespołach wieńcowych. Panel przygotowany został w dwóch wariantach – podstawowym i rozszerzonym, dla lepszej diagnostyki pracy serca.

W skład panelu wchodzą:

  • kinaza kreatynowa
  • CK-MB
  • sód (Na)
  • potas (K)
  • LDH
  • AST (aminotransferaza asparaginianowa)
  • magnez (Mg)
  • troponina I – pakiet rozszerzony
  • NT pro BNP – pakiet rozszerzony