Objawy niedokrwistości są często mylone ze zwykłym przemęczeniem, a co za tym idzie – łatwo bagatelizowane. Tym czasem należy szybko znaleźć jej przyczynę i rozpocząć leczenie. Niedokrwistość to choroba charakteryzująca się zmniejszoną liczbą czerwonych krwinek lub niskim stężeniem hemoglobiny we krwi.

Choć wyróżnia się różne podłoża niedokrwistości do najczęstszych zalicza się niedobór żelaza (anemię), witaminy B12 oraz kwasu foliowego. Objawy niedokrwistości mogą dotykać każdego narządu i objawiać się kolorze i kondycji skóry, włosów i paznokci, a także zaburzać pracę układu nerwowego, sercowo-naczyniowego, pokarmowego, a także wątroby, śledziony czy węzłów chłonnych. Badania wchodzące w skład pakietu pozwolą sprawdzić czy u pacjenta występuje niedokrwistość i ustalić jej domniemaną przyczynę.

W skład pakietu wchodzą:

  • OB (odczyn Biernackiego)
  • morfologia krwi
  • żelazo (Fe)
  • ferrytyna
  • witamina B12
  • kwas foliowy
  • TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza)